Vormingsmoment voor begeleiders

Dit is afgeschaft!!!

Sinds 1 oktober 2017 moet je als begeleider eerst een vormingsmoment van drie uur volgen voordat je op                                      een voorlopig rijbewijs kan worden opgenomen.

  • De prijs bedraagt 20 euro per begeleider.
  • Je krijgt praktische tips om het leer- en oefenproces met je leerling op een veilige en juiste manier aan te pakken.                                                                          Het is geen test van je kennis van de wegcode.
  • Je ontvangt een begeleidersattest na het vormingsmoment. Dat attest is 10 jaar geldig.
  • Je leerling moet het begeleidersattest voor elk van de begeleiders voorleggen bij de aanvraag van een voorlopig rijbewijs met begeleider.
Ben je geïnteresseerd om een vormingsmoment bij ons te volgen, klik op de onderstaande knop om contact met ons op te nemen:
  •  

Voorwaarden voor begeleiders

  • Je bent ingeschreven in België en je bent houder en drager van een identiteitsdocument afgegeven in België.
  • Je bent ten minste 8 jaar houder en drager van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig voor het besturen van de auto cat B 
  • Je rijbewijs mag niet vervallen zijn. Je mag ook tijdens de laatste drie jaar niet vervallen zijn geweest van het recht tot sturen. Een verval van het recht tot sturen wordt opgelegd door de rechter en kan gekoppeld zijn aan herstelexamens en onderzoeken waarvoor je moet slagen.
  • Sinds 1 oktober 2017 moet je als begeleider een vormingsmoment volgen voor je een leerling mag begeleiden. Na het vormingsmoment ontvang je een begeleidersattest waarmee je kan worden opgenomen op het voorlopig rijbewijs.
  • Je mag niet op het voorlopig rijbewijs van een andere leerling als begeleider vermeld zijn binnen het jaar voor de datum van afgifte van het voorlopig rijbewijs waarop je als begeleider opgenomen wordt. Dat verbod geldt niet voor de begeleiding van eigen (klein)kinderen, zussen, broers of pleegkinderen of die van je partner waarmee je gehuwd bent of wettelijk samenwoont (op basis van je hoofdverblijfplaats in het rijksregister).
Schuiven naar boven